لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی ارتش دانشگاه علوم پزشکی جهرم  دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی دزفول دانشکده علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی فارس
دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان
 دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی یزد
 دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد