عنوان:

درسنامه بیو تکنولوژی

مؤلفین:

دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی

دکتر حسین رستگار

نیاز اولیا زاده

دکتر محمد جواد رسائی

 

كتاب درسنامه بیوتکنولوژی به همت دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی متخصص بیوشیمی بالینی و متخصص فارموکولوژی، دکتر حسین رستگار متخصص فارموکولوژی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نیاز اولیازاده از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محمد جواد رسائی متخصص بیوشیمی، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در١٥٠٠ جلد منتشر شده است.

انقلابی که بیوتکنولوژی در کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، معالجه بیماری ها و هر جنبه ای از زندگی انسان که با مواد آلی مرتبط است بر پا کرده بر کسی پوشیده نیست. این کتاب در ٤١٧ صفحه با درج تصاویر متعدد به کاربردهای زیست فناوری در کشاورزی و پزشکی و سایر جنبه های زندگی امروزی پرداخته است.

اين كتاب داراي ٩ فصل به شرح زير مي باشد:

فصل اول: زیست فناوری غذایی

فصل دوم: آنتی بیوتیک ها

فصل سوم: ترکیب های ویژه

فصل چهارم: آنزیم ها

فصل پنجم: مخمر نان و فناوری های تک سلولی

فصل ششم: زیست فناوری و فرآیندهای زیست محیطی

فصل هفتم: زیست فناوری پزشکی

فصل هشتم: داروهای مشتق از DNA نوترکیبی

فصل نهم: زیست فناوری دام، طیور و گیاهان