عنوان:

INSULIN 

 مؤلفین:

دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی

دکتر حسین رستگار

دکتر محمد تقی خانی

دکتر امیراحمد سالاریان

دکتر آرش خاکی

 

كتاب INSULIN به همت دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی متخصص بیوشیمی بالینی و متخصص فارموکولوژی، دکتر حسین رستگار متخصص فارموکولوژی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  در ١٠٠٠ جلد منتشر شده است.

اين كتاب داراي ۸ فصل به شرح زير مي باشد:

فصل اول: Gene locus

فصل دوم: Structure

فصل سوم: Functions

فصل چهارم: Physiologic Effect of somatropin

فصل پنجم: Metabolic effect

فصل ششم: Type of growth hormone

فصل هفتم:  Therapeutic use   

فصل هشتم: History